29 июл. 2012 г.

Речевая карта обследования младших школьников с нарушениями письменной речи с белорусским языком обучения


 МОЎНАЯ КАРТА
даследавання малодшых школьнікаў  з парушэннямі пісьмовай мовы

1. Прозвішча, імя ______________________________________________________________________
2. Дата нараджэння _____________________ Клас _________ Навучальны год _________________
3. Дамашні адрас _______________________________________________________________________
3. Дата абследавання ___________________________________________________________________
4. Стан артыкуляцыйнага апарата  (рухомасць, стан)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Агульная  характарыстыка маўлення (слоўнікавы запас, граматычны строй, складовая будова слова) 
________________________________________________________________________________    _________________________________________________________________________________
6. Стан слыху:
біялагічны __________________________ фанематычны _____________________________________
7. Прасодыка (тэмп, рытм, стан голасу, выразнасць) 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
8. Гукавымаўленне (адсутнасць, замена, скажэнне гукаў)

С
С/
З
З/
Ц
Ш
Ж
Ч
Л
Л/
Р
П. Г.К. Г.9. Прасторавыя ўяўленні (методыка “Домік”, “Графічная дыктоўка”, “Падзялі на часткі”, “10 кропак”, “Пробы Хеда”, “Вызначэнне прасторавага знаходжання малюнкаў на карцінке”) 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
10. Часовыя ўяўленні (паслядоўнасць пор года, месяцаў у годзе, дней тыждня, частак сутак)
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
11. Пісьмо (па выніках запаўнення табліцы “Аналіз пісьмовых работ”):

Наяўнасць і характар спецыфічных памылак
Колькасць памылак
Пачатак года
Канец года

Замены літарПропускі літар


Пропускі складоў і частак слова


Напісанне дадатковых літар, складоў


Перастаноўкі літар, складоў, слоў


Асобнае напісанне частак слова


Напісанне слоў разам


Аграматызм на пісьме


Графічныя замены літар


Памылкі ў напісанні элементаў літар


Люстэркавае пісьмо


Наяўнасць неспецыфічных памылак


Арфаграфічныя памылкі12. Чытанне:
Наяўнасць навыкаў чытання (маюцца, недастатковыя, адсутнічаюць)
Характар, тэхніка чытання:
·      палітарнае, паскладовае, цэлымі словамі;
·      з пераходам на складовае пры чытанні цяжкіх па гукаскладовай структуры ці невядомых слоў;
·      цэлымі словамі з перапынкамі (двайное чытанне з выкарыстаннем скрытага палітарнага чытання);
·      павольнае, хуткае, сярэдняга тэмпа;
·      выразнае, манатоннае, здагадваючае.
Характар памылак:

Фанематычныя

Прыклады
Пачатак года
Канец года
Замены літар


Пропускі літар


Перастаноўкі літар


Пропускі складоў


Перастаноўкі складоў


Дабаўленні, паўторы складоў, слоў


Граматычныя (аграматызм пры чытанні)Аптычныя
(замены літар, слоў)


МнестычныяСемантычныя
Асэнсаванне зместа тэкста (на ўзроўні ведання асобных слоў ці агульны сэнс прачытаннага)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Пераказ прачытаннага (поўны ці кароткі, паслядоўны, лагічны, адпавядае тэксту) __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Адказы на пытанні па прачытаннаму, разуменне асобных слоў у кантэксце _______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Уменне абагульняць і рабіць вывады __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

13. ЛАГАПЕДЫЧНАЕ ЗАКЛЮЧЭННЕ (від дысграфіі)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Індывідуальны план работы
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Вынікі выпраўлення маўлення
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Настаўнік-дэфектолаг ______________________________________________________
Заўвагі:
Да моўнай карты дадаюцца:
-          табліца “Аналіз пісьмовых работ”;
-          пісьмовыя работы на пачатак і канец навучальнага года (пісьмовы матэрыял той жа)