29 июл. 2012 г.

Карты обследования мл. школьников с нарушениями письменной речи на белорусском языке для ПМПК


Карта абследавання пісьмовай мовы вучняў 1-га класа

П. І. вучня  ____________________________________ Дата нараджэння  ___________
Установа адукацыі, клас _____________________________________________________
I. Абследаванне навыкаў моўнага аналізу
Пытанне
Адказ
Балы
1. Колькі слоў у сказе «Каля дома расла бяроза»?


2. Якое другое слова ў гэтым сказе?


3. Колькі складоў у слове «рак»?


4. Колькі складоў у слове «машына»?


5. Які трэці склад ў слове «машына»?


6. Колькі гукаў у слове «рак»?


7. Колькі гукаў у слове «шапка»?


8. Які першы гук у слове «шапка»?


9. Які трэці гук у слове «школа»?


10. Які гук пасля «ш» у слове «школа»?


Адзнака ________________________________

II. Абследаванне навыкаў пісьма
Заданне
Выкананне задання
Напішы:

Свае імя

Літары: Б, К, З, Ц, Е, Ч

Словы: мама, стол, ствол

Адзнака ____________________________________________________________________
III. Абследаванне навыкаў чытання
мак
юла
сцяг
бляск
нож
курыца
боты
ствол

дзень
дрэва
цырк
званкі
піла
сабака
стул
парта
ем
сапагікрык
плот
сена
суніцы
шмель
індыкКрытэрыі адзнакі
Скорасць чытання
Способы чытання
Правільнасць чытання
Балы
Вынікі праверкі пісьмовай мовы _______________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Настаўнікэфектолаг  _______________________________________________________
    _______________________________________________________              
  _______________________________________________________
Дата абследавання ___________________________Карта абследавання пісьмовай мовы вучняў 2-га класа

П. І. вучня  ____________________________________ Дата нараджэння  ___________
Установа адукацыі, клас _____________________________________________________
I. Абследаванне навыкаў моўнага аналізу
Пытанне
Адказ
Балы
1. Колькі слоў у сказе «Каля дома расла бяроза»?


2. Якое другое слова ў гэтым сказе?


3. Колькі складоў у слове «рак»?


4. Колькі складоў у слове «машына»?


5. Які трэці склад ў слове «машына»?


6. Колькі гукаў у слове «рак»?


7. Колькі гукаў у слове «шапка»?


8. Які першы гук у слове «шапка»?


9. Які трэці гук у слове «школа»?


10. Які гук пасля «ш» у слове «школа»?


Адзнака ________________________________
II. Абследаванне навыкаў пісьма
Заданне
Выкананне задання
Я буду дыктаваць, а ты пішы

Настала восень. Дзьме халодны вецер. Сонца свеціць цьмяна. Часта ідуць дажджы. У лесе стаіць цішыня.


Адзнака __________________________________________________________________
III. Абследаванне навыкаў чытання
Барсік

Шчаня звалі Барсік. Яно было вельмі лянівае. Ішоў час. Барсік падрос, а характар яго не змяніўся. Сабачка нават брахаць не навучыўся.
Аднойчы яму прынеслі абед. Барсік ляніва пайшоў да яды, але дарогу яму перагарадзіўсуседскікот. Кот злоснафыркнуў, і сабачка знік у кустах малін. Яшчэ чатыры дні  кот адбіраў ежу ў Барсіка. На пяты дзень сабачка кінуўся бараніць абед. Ён забрахаў. Кот ад нечаканасці ўскочыў на плот. Барсік за ім.
З таго часу Барсік стаў сапраўдным сабакам.

Пытанні па тэксту
Адказы вучня
1. Якім па характары было шчаня Барсік?

2. Хто адбіраў ежу ў шчаня?


3. Што здарылася на пяты дзень?Крытэрыі адзнак
Скорасць чытання
Правільнасць чытання
Разуменне сэнсу прачытанага
Балы
Рэзультаты праверкі пісьмовай мовы __________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Настаўнікэфектолаг  _______________________________________________________
   _______________________________________________________              
_______________________________________________________
Дата абследавання ___________________________
Карта абследавання пісьмовай мовы вучняў 3-га класа
П. І. вучня  ____________________________________ Дата нараджэння  ___________
Установа адукацыі, клас _____________________________________________________
I. Абследаванне навыкаў моўнага аналізу
Пытанне
Адказ
Балы
1. Колькі слоў у сказе «Каля дома расла бяроза»?


2. Якое другое слова ў гэтым сказе?


3. Колькі складоў у слове «рак»?


4. Колькі складоў у слове «машына»?


5. Які трэці склад ў слове «машына»?


6. Колькі гукаў у слове «рак»?


7. Колькі гукаў у слове «шапка»?


8. Які першы гук у слове «шапка»?


9. Які трэці гук у слове «школа»?


10. Які гук пасля «ш» у слове «школа»?


Адзнака ________________________________
II. Абследаванне навыкаў пісьма
Заданне
Выкананне задання
Я буду дыктаваць, а ты пішы

Птушкі
Настаў снежань. Выпаў пушысты снег. Ён пакрыў усю зямлю белым дываном. Замерзла рэчка. Птушкам голадна. Яны шукаюць сабе ежу. Дзеці кладуць у кармушку хлеб і зерне.

Адзнака __________________________________________________________________
III. Абследаванне навыкаў чытання
Сняжынка
Выбегла Таццянка з дому. Сыпле мяккі снег, усцілае зямлю. Выцягнула дзяўчынка рукі ў чырвоных рукавічках. На іх зоркі-сняжынкі. Мама іх вышывала.
Вось і яшчэ адна сняжынка прабавілася. Сняжынка сапраўдная. Яна была маленькая, меншая за вышываную. Толькі што гэта? Яна яшчэ меньшай робіцца. Глядзіць на рукавічку Таццянка. Сняжынка ўсё меншае і меншае. Раптам зусім прапала. Дзе ж яна падзелася? Таццянка перавярнула руку – і тут няма.
Тым часам на далоньку апусцілася яшчэ адна сняжынка. Вялікая, пушыстая.
“Ну, цяпер я разумнейшая буду”, – падумала Таццянка. Сціснула яна сняжынку ў рукавічцы і пабегла хутчэй дадому. Маме паказаць.
-         Мама, зірні, што я прынесла.
Глянулі – нічога няма.
Заплакала Таццянка ад крыўды:
-         І куды яна падзелася?
-         Хто? – пытаецца маці.
-         Сняжынка. Я табе яе ў рукавічцы прынесці хацела. Несла, несла – і згубіла па дарозе.
-         Не плач. Не згубіла ты яе, - і мама расказала Таццянцы, што здарылася са сняжынкай.

Пытанні па тэксту
                            Адказы вучня     
1. Што было вышыта на рукавічках Тані?

2. Чаму заплакала Таццянка?

3. Што здарылася са сняжынкай на рукавічцы?


Крытэрыі адзнакі
Скорасць чытання
Правільнасць чытання
Разуменне сэнсу прачытанага
Балы
Рэзультаты праверкі пісьмовай мовы __________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Настаўнікэфектолаг  _______________________________________________________
   _______________________________________________________              
_______________________________________________________
Дата абследавання ___________________________

Мак        юла         сцяг        бляск      нож        курыца   боты    ствол

дзень    дрэва   цырк    званкі    піла  сабака               стул    парта       ем               

сапагі       крык       плот     сена        суніцы          шмель                 індык
                                                                                                     
Барсік
Шчаня звалі Барсік. Яно было вельмі лянівае. Ішоў час. Барсік падрос, а характар яго не змяніўся. Сабачка нават брахаць не навучыўся.
Аднойчы яму прынеслі абед. Барсік ляніва пайшоў да яды, але дарогу яму перагарадзіўсуседскікот. Кот злоснафыркнуў, і сабачка знік у кустах малін. Яшчэ чатыры дні  кот адбіраў ежу ў Барсіка. На пяты дзень сабачка кінуўся бараніць абед. Ён забрахаў. Кот ад нечаканасці ўскочыў на плот. Барсік за ім.
З таго часу Барсік стаў сапраўдным сабакам.

Сняжынка
Выбегла Таццянка з дому. Сыпле мяккі снег, усцілае зямлю. Выцягнула дзяўчынка рукі ў чырвоных рукавічках. На іх зоркі-сняжынкі. Мама іх вышывала.
Вось і яшчэ адна сняжынка прабавілася. Сняжынка сапраўдная. Яна была маленькая, меншая за вышываную. Толькі што гэта? Яна яшчэ меньшай робіцца. Глядзіць на рукавічку Таццянка. Сняжынка ўсё меншае і меншае. Раптам зусім прапала. Дзе ж яна падзелася? Таццянка перавярнула руку – і тут няма.
Тым часам на далоньку апусцілася яшчэ адна сняжынка. Вялікая, пушыстая.
“Ну, цяпер я разумнейшая буду”, – падумала Таццянка. Сціснула яна сняжынку ў рукавічцы і пабегла хутчэй дадому. Маме паказаць.
-         Мама, зірні, што я прынесла.
Глянулі – нічога няма.
Заплакала Таццянка ад крыўды:
-         І куды яна падзелася?
-         Хто? – пытаецца маці.
-         Сняжынка. Я табе яе ў рукавічцы прынесці хацела. Несла, несла – і згубіла па дарозе.
-         Не плач. Не згубіла ты яе, - і мама расказала Таццянцы, што здарылася са сняжынкай.