25 сент. 2016 г.

Карта даследавання  пісьма ў школьнiкаў 2-4 класаў
Прозвішча, імя ___________________________________________________________________
Дата нараджэння _______________Клас_____________ Навучальны год_________________
Стан слыху:
Біялагічны _________________________ фанематычны_________________________________
Стан артыкуляцыйнага апарата (стан, рухомасць) _____________________________________________________________________________________________________________________________
Абследаванне гукавымаўлення
Характар парушэння
Адсутнасць
Замена
Скажэнне гукаў
Адзнака
Пачатак года
Канец года

Абследаванне моўнага аналізу і сінтэзу слоў
Заданні
Адказы дзіцяці
Адзнака
П Г
К Г
П Г
К Г
1
Вызнач колькасць гукаў у слове:        - сад
                     - школа
                - машына
                - картуз
2
Назаві паслядоўна ўсе літары ў слове:      - сумка
                 - твар
                 - восень
З 3-га кл.: - дзяцел
                 - айчына
З 4-га кл.: - гараджане
                 - цырульнік
3
Назаві трэці гук у слове: РАНАК
4
Прыдумай слова, дзе гэты гук стаяў бы    - у пачатку слова
                   - у сярэдзіне слова
                   - у канцы слова
5
Які гук у слове МАСТОК стаіць:        - перад Т
                   - пасля М
6
Якое слова складаюць гукі:
                    - с-у-м-к-а
                   - м-е-с-я-ц
Адзнака:
Абследаванне пісьма
Заданні
Адзнака
П Г
К Г
1
Літары   Б, К, Ж, Ц, Ю, Ч, Д, Я, С, Ф, Р, Х, М, ДЗ, ДЖ
2
Пісьмо пад дыктоўку
-складоў: са-ша, за-са, ра-ла, ка-га, мя-ма, ту-ду, но-нё, по-бо, жу-зу, ча-шча
3
-слоў (для навучэнцаў 2 класа – спісванне слоў):  ноч, вёска, дзівак, сцежка, збожжа, сям’я, аб’езд, трактар, дзядзька, 
4
-словазлучэнняў,  фраз (для вучняў 3-4 класаў):
Дзіцячы галасок. Спелая вішня. Маша гуляе ў двары. На вуліцы ідзе дождж.
5
- тэксту (для вучняў 3-4 класаў)
Адзнака:

Абследаванне пісьмовамоўнай дзейнасці
Даследуемыя кампаненты
Адзнака
П Г
К Г
1
Графаматорныя праграмы («Графічная дыктоўка»):             - № 1

                                                                                                     - № 2
                                                                                                     - № 3
                                                                                                    -  № 4
2
 Методыка «Запомні пару»                                                 
3
Прадуктыўнасць праверачнага чытання (пачынаючы з 3 класа)
4
Вывучэнне дзеянняў на ўзроўні лексемы (пачынаючы з 3 класа)
5
Методыка «Карэктурная проба» (літарны варыянт)
Адзнака:

Заключэнне (від дысграфіі) _______________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Настаўнік-дэфектолаг ___________________________________________________________